التعريفة الجمركية لـ سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبروس، سكومبر أوستراألاسكيوس، سكومبر جابونيكوس)

سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبروس، سكومبر أوستراألاسكيوس، سكومبر جابونيكوس)التعريفة الجمركية لـ

التعريف بالعربى سمك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبروس، سكومبر أوستراألاسكيوس، سكومبر جابونيكوس)
التعريف بالإنجليزية Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
الرمز و التعريفة الجمركية 03 03 74